Enablement = en oberoende och obegränsad leverans av konsulttjänster

Till skillnad från det traditionella konsultföretaget som oftast nischat sig utifrån en specifik kompetens, modell, teori eller verktyg är Enablement en oberoende och obegränsad helhetsleverantör av konsulttjänster inom HR. Vår organisation består av trygga, kompetenta och engagerade konsulter som alla är egna företagare. Var och en är expert inom sitt område och tillsammans erbjuder vi… Läs mer »

Enablement = en konsultorganisation bestående av egna företagare

En undersökning utförd av Gallup visar att 16 % av alla anställda i Sverige är engagerade i sitt arbete, resten är enligt samma undersökning mer eller mindre ”sleepwalking” (sömngångare). En annan undersökning utförd av GEM (Global Entrepreneurship Monitor) påvisar att den egna företagaren är både lyckligare och mer motiverad än anställda i allmänhet.   Man… Läs mer »

Enablement = ett huvudkontor för den egna företagaren

Genom ett heltäckande serviceutbud kan företagaren nu ta del av all den interna service det stora bolaget erbjuder sina anställda och därigenom få en värdefull och annorlunda konkurrensfördel. Föreställ dig att som egen företagare få kontakta ditt eget huvudkontor (HK) för att beställa ett antal tåg- & flygbiljetter inför nästa föreläsningsrunda. Härefter komma in och… Läs mer »

En konsult på Enablement är rekommenderad av en kund, kollega eller vän

En konsult står och faller med det förtroende som kunden har för honom eller henne. När det gäller konsultinsatser som har med HR, dvs människor, att göra är vår erfarenhet att förtroendet dessutom är än mer personligt. Vi har valt att arbeta med det vi kallar rekommendationsprincipen. Detta är en metodik sprungen ur studier man… Läs mer »

Enablement = en form av syfte, målbild eller mindset

Namnet och ordet Enablement har för oss som grundade företaget olika betydelser. Å ena sidan ser vi det som ett komplement till ordet och innebörden av Management. Att försöka förstå skillnaden mellan att managera och enabla och därefter hitta en lämplig balans mellan de två utifrån situation. Vi tror att vi är på väg in en tidsålder där inte… Läs mer »