Kristina Trulsson Samuelsson,
Enhetschef Rekrytering, Region Skåne

Med sin höga kompetens och långa erfarenhet skapar Jonas mycket goda resultat på både individ- och gruppnivå. Jonas har ett mycket förtroendeingivande förhållningssätt, ett metodiskt och väl genomarbetat arbetssätt vilket skapar trovärdighet, trygghet och hög grad av måluppfyllelse!