Karin Cedwall,
HR-chef, Skånes universitetssjukhus SUS

Jonas är en professionell, engagerad och drivande person. Han får saker gjorda i god tid och med hög kvalitet. Tre ord uttrycker på ett bra sätt det som Jonas åstadkommer: sedda, hörda och berörda människor.

Man blir sedd för den man är och för hur man agerar här och nu.

Man blir hörd genom att Jonas lyssnar med ett intresserat öra och vill höra mer.

Man blir berörd eftersom, om man vill, kan mötet med Jonas bli något mycket mer än en skrapning på ytan. Han vågar följa med på ett möte i djupet.”

Jag ger Jonas mina allra bästa rekommendationer