Vill du ha hjälp att ta ett språng i din utveckling?

Skapad av under Nyheter.

BANNER - Vill-du-ha-hjälp-att-ta-ett-sprang

Vill du ha hjälp att ta ett språng?

Öppet kursprogram för att träna EQ med Mindfulness

Många har hört talas om begreppet emotionell intelligens, men inte lika många vet hur man kan dra nytta av detta för att bli mer effektiv i sin verksamhet och i sitt personliga ledarskap. Den senaste forskningen är tydlig. Hög intelligenskvot (IQ) och specialistkompetens inom sitt område räcker inte för att bli framgångsrik i arbetslivet. Man behöver även den emotionella intelligensen (EQ) – känslans intelligens.

Emotionell intelligens handlar bland annat om att kunna kommunicera effektivt, bygga starka relationer, hantera förändringar, bidra till högpresterande organisationer och skapa enastående resultat.

Arbetslivets utmaningar

Vårt arbetsliv består av många utmaningar, t ex den ständiga kostnadsjakten, trimningar & automatiseringar av processer samt införande av nya mer avancerade IT-lösningar. Konkurrensen är tuff och det räcker inte med att få folk att jobba snabbare – vi behöver istället jobba smartare.

Ett sätt att bli smartare är att lägga större fokus på personlig utveckling & teamutveckling i syfte att få varje person att bli sitt bästa jag. Ditt IQ är svårt att utveckla – varför inte fokusera på att utveckla det som bevisligen går att förändra – nämligen de emotionella förmågorna. Resan måste börja inåt – att förstå dig själv är basen för all vidareutveckling.

Vårt program är utvecklat utifrån de senaste rönen kring Emotionell Intelligens, Mindfulness och Neuroforskning

Emotionell styrketräning med EQ-i och Mindfulness

EIVi startar med att kartlägga dina emotionella förmågor med hjälp av det mest använda verktyget i världen, EQ-i 2.0. Vid ett längre coachingtillfälle återkopplas din emotionella profil och härifrån skapar du din utvecklingsplan som du tar med dig in i programmet.

Från medvetenhet till nya vanor – Hur gör vi?

Med hjälp av mindfulness övar vi och förbättrar vår uppmärksamhet, dvs vår förmåga att vara närvarande och mer medvetna. Vi genomför övningar där du får möjlighet att reflektera och utforska dig själv i olika situationer.

Genom att lära oss mer om våra mönster och beteenden i vardagen ökar vi vår självinsikt. Vi blir mer uppmärksamma på när vi reagerar eller när olika distraktioner gör att vi tappar fokus på viktiga uppgifter.

Med dessa insikter och kunskaper söker vi nya konstruktiva beteenden för att stärka oss som individer och därmed direkt påverka vår organisations ”färdigheter”, effektivitet och kultur.

Det är rätt kurs för dig som:

  • Vill bli mer autentisk, äkta och öka din trovärdighet i mötet med kollegor, kunder och leverantörer
  • Vill känna en större trygghet och inre tillit till att du har vad som behövs
  • Vill med ett större lugn hantera situationer som är utmanande för dig
  • Vill stärka din initiativkraft och förmåga att motivera och entusiasmera dig själv och din omgivning.
  • Vill utveckla din förmåga att göra medvetna val och fatta medvetna beslut – finna mod att välja rätt väg för dig, ta de beslut som behöver tas och ha tålamod att avvakta när det behövs
  • Vill hitta en bättre balans mellan att sända och aktivt lyssna i din kommunikation
  • Vill finna ett bättre förhållningsätt till stress och press och kunna agera mer strategiskt och proaktivt

Kursupplägg

BingobrickaEQ-kartläggning med EQ-i 2.0

Varje deltagare genomför en EQ-kartläggning innan kursstart

 

Individuell återkoppling/coaching av EQ-i 2.0

Varje deltagare får innan kursstart en individuell återkoppling/coaching á 3 timmar

 

Kurs Emotionell styrketräning med EQ-i och Mindfulness

Kursen genomförs under 8 veckor med ett kurstillfälle á 2 timmar per vecka

Fakta

Kursen genomförs under 8 veckors tid med ett kurstillfälle á 2 timmar per vecka enligt nedan;

Fredagar kl. 8 -10 på nedan specificerade datum;

29 april +  6, 13, 20, 27 maj + 3, 10, 17 juni

Plats: I Enablements lokaler på Norra Vallgatan 58, Malmö

Investering: 12 900 kr

Du som redan gjort EQ-i eller av annan anledning inte vill göra det kan ändå delta i kursen och betalar då 5 900 kr. Kursen går utmärkt att genomföra företagsinternt för grupper om max 25 personer. Då ges även möjlighet att anpassa kursinnehåll efter specifika behov och vi schemalägger kurstillfällena efter era önskemål och genomför i era (eller av er valda) lokaler.

Kontakt för bokning, frågor och information

Lennart Thorsson

Mail: lennart.thorsson@enablement.se

Tele: 0723-24 46 39

eller

Jonas Magnusson

Mail: jonas.magnusson@enablement.se

Tele: 0704-10 65 70