En konsult på Enablement är rekommenderad av en kund, kollega eller vän

Skapad av under Korta fakta.

En konsult står och faller med det förtroende som kunden har för honom eller henne. När det gäller konsultinsatser som har med HR, dvs människor, att göra är vår erfarenhet att förtroendet dessutom är än mer personligt.

Vi har valt att arbeta med det vi kallar rekommendationsprincipen. Detta är en metodik sprungen ur studier man samlat under namnet NPS – Net Promoter Score/System. Studier vars essens mynnar ut i en enda fråga – den gyllene frågan – som lyder:

”På en skala (0-10), hur stor är sannolikheten att du skulle rekommendera mig till en vän eller kollega?”

Genom detta arbetssätt skapar vi en kedja av förtroende då alla konsulter/företagare inom vår organisation är här för att de blivit rekommenderade hit av just en kund, kollega eller vän.

Några exempel på kunder och partners som rekommenderar en eller flera av våra konsulter är; Tetra Pak, Ikano Bank, IKEA, Exuviance, Tego System, SEB, Aditro, EQ Europe, Skånes Universitets Sjukhus, Malmö Stad, Tieto m fl.

Ta gärna kontakt med oss så lämnar vi ut kontaktuppgifter till referenspersoner.