Enablement = ett huvudkontor för den egna företagaren

Skapad av under Korta fakta.

Genom ett heltäckande serviceutbud kan företagaren nu ta del av all den interna service det stora bolaget erbjuder sina anställda och därigenom få en värdefull och annorlunda konkurrensfördel.

Föreställ dig att som egen företagare få kontakta ditt eget huvudkontor (HK) för att beställa ett antal tåg- & flygbiljetter inför nästa föreläsningsrunda. Härefter komma in och få stöttning och råd inför det där alldeles speciella kundbesöket som ska hållas. Efter mötet passa på att lämna över lite redovisning till ekonomiansvarige samtidigt som tid bokas med en *Enabler för att gå igenom förra månadens resultatrapport samt sätta nya estimat för kommande 3-månaders period. Dagen avslutas med några timmars admin på det gemensamma kontoret i sällskap med några av Enablements andra företagare. Det blir en gemensam kaffe och lite kallprat i loungen innan tåget drar till Kastrup mot nya äventyr. Visst ja; Får inte glömma att även lägga en beställning av trycksaker och ändring av hemsidan innan jag sticker….

EnablerEnablements mentorer/coacher som även ansvarar för kvalitetssäkring gentemot Enablements kunder.