Enablement = en konsultorganisation bestående av egna företagare

Skapad av under Korta fakta.

En undersökning utförd av Gallup visar att 16 % av alla anställda i Sverige är engagerade i sitt arbete, resten är enligt samma undersökning mer eller mindre ”sleepwalking” (sömngångare). En annan undersökning utförd av GEM (Global Entrepreneurship Monitor) påvisar att den egna företagaren är både lyckligare och mer motiverad än anställda i allmänhet.

 

Man kan tycka vad man vill om statistik men oavsett utfallet av dessa undersökningar så väljer den duktiga konsulten väldigt ofta att förr eller senare bli egen företagare. Anledningarna är såklart väldigt varierande men det som de flesta vittnar om är en längtan efter en större frihet. Väl som egen så brukar det inte ta så lång tid innan man börjar sakna det sociala och utvecklande samspelet som finns mellan kolleger samt de stabsfunktioner som fanns tillgängliga som anställd. Här vittnar många om att man fastnar – man kan inte tänka sig att bli anställd igen men vill inte heller verka helt själv – det känns ensamt.

I syfte att lösa detta finns ett fysiskt huvudkontor för Enablement´s konsulter där storföretagets alla backupfunktioner finns representerade. Detta innebär bl a att man som konsult hos oss har tillgång till ett modernt kontor i centrala Malmö med allt vad det innebär av arbetsplatser, mötes- & konferensrum mm. Här erbjuds även inhouse tjänster inom exempelvis ekonomi/redovisning, IT, sälj- & marknad samt kontinuerligt stöd och rådgivning genom våra gemensamma mentorer (kallas Enablers hos oss).