Enablement lanserar en flummig prenumeration i Emotionell styrketräning

Skapad av under Nyheter.

Så flummigt är det egentligen inte säger Lennart Thorsson, certifierad mindfulnessinstruktör på Enablement. Det är mer det mänskliga intellektet som är ifrågasättande till sådant som inte ger ett synligt resultat i realtid, d v s här och nu!
Han fortsätter; Att träna upp sin emotionella intelligens är absolut ingen quick fix. Även om kursdeltagare kan känna en skillnad redan efter ett par tillfällen så visar forskning att det efter 8 veckors regelbunden träning sker förändringar i vår hjärna. Mätbara förändringar kan påvisas inom områden som har anknytning till vårt minne, självkänsla, empati samt stress. Det riktigt intressanta är när vi medvetet skapar nya vanor och beteenden och resultaten i såväl vår vardag som i vårt arbetsliv börjar märkas. Därför är vi övertygade att Emotionell träning tillsammans med Mindfulness är den rätta kombinationen för en mer medveten närvaro. Vi har valt att kalla det Emotionell Styrketräning.

Källa:

Länk till artikel: http://www.sciencedaily.com/releases/2011/01/110121144007.htm

Participating in an 8-week mindfulness meditation program appears to make measurable changes in brain regions associated with memory, sense of self, empathy and stress.

Journal Reference: Britta K. Hölzel, James Carmody, Mark Vangel, Christina Congleton, Sita M. Yerramsetti, Tim Gard, Sara W. Lazar. Mindfulness practice leads to increases in regional brain gray matter density. Psychiatry Research: Neuroimaging, 2011; 191 (1): 36 DOI: 10.1016/j.pscychresns.2010.08.006

 

Emotionell styrketräning fokuseras på dig – Fullt ut

Till skillnad från många andra träningar kring personlig utveckling så fokuserar vi inte på att prestera eller fixa något, utan snarare på att slappna av, bli mer medveten och lära känna sig själv. Väl där så får vi en större tillgång till vår samlade intelligens vilket bland annat påverkar vår kreativitet och förmåga att fatta medvetna och realistiska beslut. Vidare så ökar vår motståndskraft till stressade och påfrestande situationer.

 

Flummigt? Inte alls!

Träningen är utvecklad utifrån de senaste rönen kring Emotionell Intelligens, Mindfulness och neuroforskning. Exempelvis så använder vi det mest använda verktyget i världen för att kartlägga/mäta individens Emotionella Intelligens innan vi startar programmet. Verktyget som heter EQ-i 2.0 mäter 15 emotionella förmågor och ger individen en strukturell överblick över sina emotionella förmågor. Resultatet återkopplas individuellt och härifrån skapar individen sin individuella utvecklingsplan som hon/han tar med sig in i programmet.

 

Vem – Vad – Hur

För att du som kund ska känna dig trygg med att detta ger den effekt som vi och forskningen påstår så genomför vi programmet i olika delar. Efter varje genomförd del i processen så summerar vi utfall och effekt samt tar beslut om fortsättning. Vid beslut om fortsättning så diskuteras och beslutas fokusområden för kommande steg samt schemaläggning.

Kartläggning av nuläge med EQ-i 2.0 alt. EQ360

Varje deltagare gör en kartläggning av sin Emotionella Intelligens med EQ-i 2.0 alternativt EQ360. Kartläggningen återkopplas individuellt i ett 3-timmars möte och utkast till personlig utvecklingsplan skapas.

Introduktion till Emotionell Styrketräning med EQ & Mindfulness

Introduktionen består av 8 träningstillfällen á 2 timmar. Dessa genomförs under 8 veckor med ett träningstillfälle per vecka som schemaläggs enligt överenskommelse. Efter introduktionen har vi ett avstämningsmöte där vi summerar utfallet och tar beslut om att fortsätta eller avsluta träningen.

Årsprenumeration Emotionell Styrketräning med EQ & Mindfulness

Träning genomförs 1 gång per vecka á 1,5 timme enligt överenskommen schemaläggning under ytterligare 30 veckor.

Kartläggning av ”Nytt nuläge” med EQ-i 2.0 alt. EQ360

Efter avslutat program görs en ny kartläggning med EQ-i 2.0 alt. EQ360 för att mäta effekten.

Tre områden är genomgående för programmet:

  • Uppmärksamhetsträning
  • Självinsikt
  • Nya konstruktiva beteenden

Antal möjliga deltagare per grupp: Upp till 25 personer

Lokal: Enligt överenskommelse

Om du läst hela vägen hit så har du möjligtvis några av följande frågeställningar:

  • Vem är ni som utger er för att kunna detta?
  • Vad kostar det?
  • Vad är det för övningar som ingår?
  • Var kan jag få mer information kring forskning på området?
  • Finns det ett öppet program eller är det bara företagsinternt?

Stämmer detta så ta gärna kontakt med oss för att finna en tid för ett möte oss emellan så vi kan bekanta oss med varandra och resonera kring frågeställningarna. Vi tror på personliga möten, speciellt när frågeställningen handlar om individ-/ grupp-/ och organisationsutveckling.

 

Väl mött,
Jonas Magnusson // jonas.magnusson@enablement.se // 0704-10 65 70
Enablement AB

PS. Visste du att t ex Google kontinuerligt tränar all sin personal i EQ/Emotionell Intelligens tillsammans med Mindfulness. DS