Hur vore det om du kunde omvandla motstånd till förändring till förståelse, acceptans och stöd för förändring?

 

Wallbreakers ™ är ett verktyg som används för att träna genomförandet av organisatoriska förändringar. Det handlar om att omvandla motstånd mot förändringar till förståelse och acceptans. De flesta stora förändringsprocesser innebär frustration, motstånd och minskad produktivitet. Detta är en naturlig del av alla förändringsprocesser. Hur framgångsrik en förändringsprocess blir beror på hur väl chefer hanterar den mänskliga dimensionen av förändringsprocessen.

Wallbreakers är en fängslande simulering av förändringsprocesser och erbjuder chefer ett säkert forum där de kan prova svåra ledarutmaningar. Wallbreakers fokuserar på hur man motiverar anställda att delta i den önskade förändringen, och hur olika faser av förändringsprocesser kräver olika former av ledarskap.

Wallbreakers använder spel-dynamik och är byggd kring ett specifikt case. Deltagarna arbetar i grupper om 3-6 personer. Varje grupp har för att navigera ett team av fiktiva anställda genom en förändringsprocess i tre faser. Grupperna arbetar med förändringens intensitet, prioritering av resurser och hantering av olika personlighetstyper och individuella behov bland medarbetarna.

wallbreakers

Wallbreakers 2

Wallbreakers