Vår grundsyn är att människan mår och presterar som bäst när hon känner sig fri, betrodd och behövd. Människor är inte rätt eller fel, bra eller dåliga – vi är olika. När vi kan se varandras olikheter som styrkor och på riktigt vill varandra väl så skapas ett ömsesidigt förtroende som gör oss öppna för att diskutera, samarbeta och processa oenigheter och eventuella konflikter. Detta skapar i vår värld ett commitment och ansvarstagande i riktning mot gemensamma mål.

Vår erfarenhet säger att utveckling av en grupp eller organisation endast sker om individen tar sina utvecklingssteg och börjar göra annorlunda. Personlig utveckling är således grunden i allt vi tar oss för. Det är individerna i ett företag som bygger varumärket, som har relationer till varandra, kunder, leverantörer och andra intressenter.

Vår mission är att göra det möjligt för dig, din grupp och din organisation att gå från nuläge till önskat läge – ganska enkelt som definition men ibland svårt att genomföra – Vi kan inta olika roller men vi utgår från att vi inte är några svarsleverantörer. Ni är specialisterna i er verksamhet men vi kan hjälpa er att öka er medvetenhet och därifrån kunskap. Vi använder etablerade vetenskapliga verktyg och metoder för att kartlägga nuläget så att vi kan utgå från en bas av att veta, inte gissa, vad utmaningen är. Därifrån går vi framåt med den ständiga ambitionen att gå från veta till göra i riktning mot önskat läge.

Vi arbetar exempelvis med Individ- & Grupputveckling, Change Management/Förändringsprocesser, Kultur & Värderingar, Konflikthantering, Emotionell Intelligens & Mindfulness mm

Exempel på kartläggningsinstrument, tester, teorier och andra verktyg som våra konsulter är certifierade i: EQ-i 2.0, EQ360, Förändringens fyra rum, Personlig Dialektik, MBTI, OPQ, SDI, Wallbreakers, BridgeBuilders, CareerView, Five dysfunctions of a team & NLP med flera