Mårten har haft olika ledar- och chefsroller inom internationella telekom- och IT-konsultbolag i nära 20 år. Han har stor erfarenhet av internationellt samarbete, förändringsarbete, organisationsutveckling, staffing & sourcing och ledningsgruppsarbete.

Mårten är civilingenjör inom Datateknik med kompletterande utbildningar inom ledarskap, kommunikation, grupputveckling, försäljning, projektledning osv. Han har bloggat i flera år på tema ”Kommunikation och Ledarskap” och är intresserad av den senaste hjärnforskningen, som tydligt påvisar att vi människor är emotionella/sociala varelser.

Mårten arbetar med Personlig Utveckling, Ledarutveckling, Teamutveckling, Individuell Coachning, Föreläsningar, Urval/rekrytering (second opinions) och Change management. Han är certifierad användare av EQ-i 2.0 / EQ360 samt är diplomerad ICF coach, certifierad NLP Business Practitioner & APMG Organizational Change Management Practitioner.

Tieto, Verisure, Kullander, Region Skåne är exempel på kunder som anlitar Mårten i olika former av uppdrag