Håkan är en erfaren chef/ ledare & HR specialist med fil.kand. inom företags- och personalekonomi, strategiskt ledarskap & organisationsutveckling. Chefserfarenhet från såväl multinationella organisationer som Tetra Pak och IKEA samt entreprenörsföretag inom service, försäljning och utbildningsverksamhet. Mer än 25 års erfarenhet av olika branscher och problemställningar, där han genomfört omfattande förändrings – & omställningsprojekt i offentliga & privatägda organisationer

Utbildad inom Change Management, Projektstyrning samt certifierad i MBTI I som stödjer förändringsarbete och grupputveckling. Licensierad i DISC Pussel samt Morot för kommunikation och drivkrafter. Arbetat med coaching för olika roller i mer än 20 år. Han har kompetensen att facilitera och utmana ledningsgrupper på ett konstruktivt sätt, samt bibehålla den röda tråden hela vägen. Har en fantastisk förmåga att nyfiket ifrågasätta invanda mönster. Visar stor tillit till individen & gruppen, vilket skapar en trygg situation för utveckling och lärande.

En löptur ger Håkan avsevärt mer energi än den förbrukar, både rent fysiskt men framförallt mentalt. Många reflektioner och lösningar dyker upp under/efter en tur längs med havet i Skåne. Nyfikenheten på framtidens ledarskap har också fått honom att anta mottot: #neverstoplearning

TEMP-kontaktaoss-ikon

Seniorkonsult

+46 (0)708-27 35 49

hakan.bjornqvist@enablement.se

LinkedIn