Affärsdriven HR utifrån ert behov

Som helhetsleverantör inom HR erbjuder vi resurskonsulter inom alla kompetensområden/arbetsuppgifter kopplat till HR. Anlita våra resurskonsulter när företaget har behov av HR-kompetens över dagar, veckor eller månader.

Interim HR

HR-chef, HR-specialist eller HR-generalist  över tid – heltid eller deltid – utifrån era behov.

När företaget är i en tillväxtfas, har en akut vakans, en stundande föräldraledighet eller en långvarig sjukskrivning etc

Projekt HR

HR-aktiviteter med ett definierat mål och tidsplan

När företaget exempelvis har behov av search/rekrytering, arbetsmiljökartläggning, lönerevision, rehabutredning, facklig förhandling, HR-policys etc

Chefstöd HR

Ett coachande HR-stöd till dig som är VD eller linjechef

När du exempelvis behöver hjälp att hantera en konflikt, uppsägning, kort- & långsiktigt förändringsarbete etc

TEMP-kontaktaoss-ikon

Enabler & Seniorkonsult

+46 (0)704-10 65 70

Jonas.magnusson@enablement.se

LinkedIn