Om det här med virus är en del av vår vardag – hur ska vi göra då?

Skapad av under Reflektioner.

I våras var vi säkert många som trodde att ”efter semestern är det här över och vi kan återgå till det normala”. Den mänskliga hjärnan är spännande att lyssna på. Kanske började den med att säga – det här rör inte oss, utan bara Kina. Kanske kom det lite närmare när viruset började rapporteras från Italien men det är fortfarande långt från oss. Med det första svenska fallet så blev det mer verkligt. Fortfarande verkar det dock som de flestas hjärnor behöver en mer eller mindre personlig kontakt med någon som insjuknat för att reflektera kring hur det rör mig, min familj, mitt team eller vår organisation. Oavsett när detta inträffade i våras så var det många som väldigt snabbt och proffsigt hanterade krisen och ställde om till en mer virussäker vardag. Kanske började vi ana att det inte skulle vara över efter semestern. Nu vet vi att det inte är över utan en del av det nya normala. Så frågan vi ställer oss är – från det stora till det lilla

När det här är en del av vår vardag;

 • hur minimerar vi smittspridning?
 • håller vår vision?
 • behöver vi förändra och utveckla vår strategi?
 • vad händer med vår företagskultur?
 • behöver vi revidera våra mål?
 • vad händer med våra mellanmänskliga relationer?
 • hur tar vi hand om vår fysiska och mentala energi?
 • har vi rätt kompetens inom vår organisation?
 • hur skapar vi hälsosamma ”hemarbetsplatsmiljöer”?
 • hur ser försäkringsskyddet ut när vi arbetar hemifrån?
 • vad behöver individen & teamet för att prestera bättre?
 • hur säkrar och fördjupar vi förtroendet i gruppen?
 • hur leder vi med närvaro, trots distans?
 • vad blir nästa steg i ditt dagliga ledarskap?

Saknar du någon fråga? Vill du ha hjälp att reflektera över ”det nya normala?” Vi påstår inte att vi har svaren men vi är duktiga på att ställa frågor, processleda, stödja och utmana.