Generation Pepp

Skapad av under Nyheter.

 

Vi på Enablement ställer oss bakom Generation Peps vision – att alla barn och unga ska ha möjligheten och viljan att leva ett aktivt och hälsosamt liv.
Idag kommer bara tre av tio unga upp i den rekommenderade mängden fysisk aktivitet, 60 min per dag, och bara en av tio äter tillräckligt mycket grönsaker, frukt och bär. Detta vill vi vara med och förändra!
Vi bidrar genom att skapa en mer aktiv inomhusmiljö i skolan. Strukturellt med alternativ till stolar och beteendemässigt med kunskap som skapar egen motivation att röra sig mer. Ett exempel som bryter det passiva sittandet är vår cykelskolbänk.

Tillsammans skapar vi en folkrörelse för bättre hälsa!