Enablement AB testar ”CYKELSKOLBÄNKAR”

Skapad av under Nyheter.

Enablement AB testar ”CYKELSKOLBÄNKAR” i samarbete med två olika skolor i Malmö. Gör det skillnad för barns inlärning och koncentration om barnet får vara i lätt rörelse istället för stillasittande under lektionen. Vi ser med spänning fram emot om forskningen på området stämmer och hjälper barn med koncentrationssvårigheter, men även alla andra barn med deras inlärning.
“The latest science reveals the effects of movement on children’s brains and shows that exercise can be a powerful tool for learning. Data on when to exercise has not been consistent — in some of the research, it has been better to exercise during learning (“reading on a treadmill”), whereas in other studies exercising before or after learning is better. Future studies will likely bring clarity to the optimal timing, but the important thing is to know that exercise enhances learning.” Klippt och klistrat från:
https://lnkd.in/g749CxY