Sagt om Jonas av kund

Skapad av under Okategoriserade.

Sagt om Jonas av kund
tetra

As part of the journey to develop our Management team we engage Jonas in working with emotional intelligence (EQ) for the team as well as the individual.
Jonas is very professional in working with both management teams as well as individual leaders. He has a fantastic skill in making teams and individuals aware of the effects of their behavoiur and helping them to get to the root of situation. He knows when to step in and take charge and when to take a step back and has the guts to do so in a positively challenging way.

He has been a fantastic coach that has given me many insights boosting my individual performance. The result was tangible and something I could apply in my work right away.

I would really recommend other Management Teams and leaders to work with Jonas in order to take the teams or your individual performance to the next level.”

Per Enocsson, Business Transformation Project Manager, at Tetra Pak

 

Jonas är en professionell, engagerad och drivande person. Han får saker gjorda i god tid och med hög kvalitet. Tre ord uttrycker på ett bra sätt det som Jonas åstadkommer: sedda, hörda och berörda människor.

Man blir sedd för den man är och för hur man agerar här och nu.
Man blir hörd genom att Jonas lyssnar med ett intresserat öra och vill höra mer. SUS logo
Man blir berörd eftersom, om man vill, kan mötet med Jonas bli något mycket mer än en skrapning på ytan. Han vågar följa med på ett möte i djupet.”

Jag ger Jonas mina allra bästa rekommendationer!

Karin Cedwall, Enhetschef HR på Skånes universitetssjukhus (Skåne University Hospital)

 

Anoxkaldnes logoJag har anlitat Jonas för att lära känna mig själv genom emotionell intelligens. Jonas har varit kreativ, förberedd, kommit med bra tips, kort sagt varit väldigt professionell, Jag tycker jag lärt känna mig själv, hittat bra o mindre bra egenskaper som jag bör jobba med. Jonas har gett mig värdefulla idéer hur jag bättre ska tackla vissa situationer som bl.a stress. Jag har fått en bättre förståelse för hur jag agerar och reagerar. Om man vill lära känna sig själv, bättre utnyttja sin kompetens och kanske lära sig säga NEJ ibland, rekommenderar jag varmt Jonas Magnusson.”

Lars-Erik Olsson , AnoxKaldnes ABeon logo

 

Jag kan varmt rekommendera Jonas arbete som coach. Jonas arbetar med stor integritet och han utmanar dig till utveckling. Arbetet med Jonas har både ökat min självinsikt och givit mig verktyg att fortsätta utveckla mig själv. Detta har höjt min prestationsförmåga såväl privat som i arbetslivet”

Jesper Adgård, Processledare at E.ON Försäljning Sverige AB

HBG Stad logo

 

Med sin höga kompetens och långa erfarenhet skapar Jonas mycket goda resultat på både individ- och gruppnivå. Jonas har ett mycket förtroendeingivande förhållningssätt, ett metodiskt och väl genomarbetat arbetssätt vilket skapar trovärdighet, trygghet och hög grad av måluppfyllelse”

Kristina Trulsson Samuelsson, Chef HR-servicecenter Helsingborg stad