Workshop – ”Emotionell intelligens (EQ) för smarta”

Skapad av under Nyheter.

Många har hört talas om begreppet emotionell intelligens, men inte lika många vet hur man kan dra nytta av detta för att bli mer effektiv i sin verksamhet och i sitt personliga ledarskap.

”Tiden är mogen för företag att lära sig dra nytta av att på djupet förstå de emotionella förmågorna hos sina ledare & medarbetare, säger Mårten Hedin, certifierad EQ-konsult på Enablement.

Den senaste forskningen är tydlig. Hög intelligenskvot (IQ) och specialistkompetens inom sitt område räcker inte för att bli framgångsrik i arbetslivet. Man behöver också den emotionella intelligensen (EQ) – känslans intelligens.

Vad är smart att fokusera på?

Vårt arbetsliv består av många utmaningar, t ex den ständiga kostnadsjakten, trimningar & automatiseringar av processer samt införande av nya mer avancerade IT-lösningar. Konkurrensen är tuff och det räcker inte med att få folk att jobba snabbare – vi måste istället jobba smartare.
Ett sätt att bli smartare är att lägga större fokus på personlig utveckling & teamutveckling i syfte att få varje person att bli sitt bästa jag. Då din personlighet är halvsvårt att utveckla – varför inte fokusera på att utveckla det som bevisligen går att utveckla – nämligen de emotionella förmågorna. Resan måste börja inåt – att förstå dig själv är basen för all vidareutveckling.

WS ”Emotionell intelligens (EQ) för smarta” ger dig en inblick i din personliga EQ

På denna workshop kommer du få möjlighet att identifiera din personliga EQ. Vi går igenom de femton emotionella förmågor som beskrivs inom ramverket EQ-i. Du får också insyn i vikten av att fokusera på din egen lycka. Forskning har nämligen kunnat påvisa tydliga kopplingar mellan framgång och lycka.

Emotionell intelligens – vad är det egentligen?

Exempel på område som omfattas inom EQ-ramverket:

 • Har du självförtroende och tydliga målbilder i livet?
 • Kan du kommunicera effektivt & stå upp för dig själv?
 • Är du bra på att skapa och bibehålla sunda relationer med andra?
 • Har du förmågan att ta beslut effektivt?
 • Hanterar du stress och förändring på ett positivt sätt?
 • Är du nöjd med ditt liv?

Nyttan för dig?

 • Du kommer förstå hur andra företag vidareutvecklar sin personals EQ för att bli mer framgångsrika
 • Du gör en identifiering av din personliga EQ (utifrån vårt verktyg ”mittEQhjul”) samt identifierar din förbättringspotential
 • Du inser hur ramverket EQ-i och dess 15 emotionella förmågor kan användas för att förbättra den sociala och organisatoriska arbetsmiljön på din arbetsplats
 • Du får några exempel på resultat från den moderna hjärnforskningen som tydliggör människans emotionella och sociala grundprogrammering
 • Du kommer bli smartare – genom att fokusera på lycka & välmående skapar du vägen till framgång

 

Vem – Var – När

Denna workshop vänder sig till dig som anser dig ha någon form av ledande funktion där du behöver samarbeta med andra och vara ditt bästa jag.

Välkommen att välja det datum du har möjlighet att komma till Enablements lokaler på Norra Vallgatan 58 i Malmö mellan kl. 08:15 – 11:45.

Datum: 12 maj

Pris: 1500 SEK per person, kaffe & fralla ingår

Anmälan/Frågor via mail till marten.hedin@enablement.se eller på telefon 0706-40 51 95

 

Workshopledare

WS´n drivs av seniorkonsult Mårten Hedin

Professionell coach (enligt ICF) och erfaren mentor

15 års erfarenhet inom IT- och telekombranschen som chef/ledare i de globala organisationerna Telia och Tieto

Certifierad i verktyget EQ-i 2.0, NLP Business Practitioner & APMG Organizational Change Management Practitioner

 

PS. Visste du att t ex Google kontinuerligt tränar all sin personal i EQ/Emotionell Intelligens tillsammans med Mindfulness