Välkommen till Enablement! Här erbjuds…

 

Erfarna och kompetenta konsulter inom Human Resource – HR. Vi lyssnar brett och levererar djupt inom hela HR-spektrat. Alla konsulter är egna företagare, experter inom sitt område, drivna av att göra det möjligt för dig och rekommenderade av en kund eller kollega.

Utveckling    Avveckling    Omställning    HR-resurs

 

Enablement – vi gör det möjligt!

Utveckling

Vi tillhandahåller konsultinsatser för utveckling av individer såväl som hela team. Så som oberoende och obegränsad leverantör av HR-tjänster är vi inte hänvisade till ett visst system eller metod. På så sätt säkerställs att vi alltid kan erbjuda lösningar baserade på våra kunders behov, ej utefter våra begränsningar. Läs mer!

Avveckling

Vi stödjer både arbetsgivare och anställd i en avvecklingsprocess. Fokus ligger ständigt på att tillgodose båda parters intressen och finna lösningar utöver det vanliga. Vi är experter på att omvandla uppenbara problem till möjligheter. Läs mer!

Omställning

I centrala Malmö har vi skapat ett huvudkontor till för egna företagare. Här bereds plats för de som i en omställningsprocess väljer att gå från anställd till eget. Vi erbjuder i denna tjänst stöd, vägledning och lokaliteter på väg mot ”den nya drömmen”. Läs mer!

HR-resurs

Våra resurskonsulter inom HR hjälper företaget med konkreta arbetsuppgifter kopplat till HR i alla dess former. Anlita våra HR-konsulter över dagar, veckor eller månader.

Emotionell Intelligens – EQ

Definition av Emotionell Intelligens; ”en samling emotionella och sociala förmågor, som påverkar hur vi uppfattar och uttrycker oss själva, utvecklar och upprätthåller sociala relationer, hanterar utmaningar samt använder emotionell information på ett effektivt och meningsfullt sätt.” Läs mer!

Förändringens Fyra Rum

Bli medveten om hur förändring påverkar dig! Teorin om Förändringens Fyra Rum handlar om vad som händer med människor och organisationer i förändring. Kopplat till teorin finns ett flertal verktyg. Läs mer!

Five Dysfunctions of a Team

Filling the gaps of Team Performance Patrick Lencionis modell för grupp-prestationer används runt hela världen, och enkelheten I modellen skapar insikt och förståelse för att det finns en koppling mellan att bygga starka relationer I en grupp I syfte att förbättra resultaten. Läs mer!

Wallbreakers

Hur vore det om du kunde omvandla motstånd till förändring till förståelse, acceptans och stöd för förändring? Wallbreakers™ är ett verktyg som används för att träna genomförandet av organisatoriska förändringar. Det handlar om att omvandla motstånd mot förändringar till förståelse och acceptans. Läs mer!

BridgeBuilders

Bridgebuilders is an engaging tool for training leadership of globally distributed teams. The game teaches leaders how to form and run well-functioning global teams through good times and bad. Läs mer!

Decision Dynamics CareerView™

Vad är egentligen en framgångsrik karriär? Människors åsikter går vitt isär vad gäller exempelvis hur länge man vill stanna inom ett och samma arbetsområde, eller i vilken riktning man vill att karriären utvecklas. Läs mer!

OfficeFit

OfficeFit är ett koncept som handlar om att hjälpa dig till mer rörelse och mindre stillasittande/stillastående medans du arbetar. Läs mer!